Mobilní stránky

Použití mobilního / dočasného zařízení, které slouží jako místo obnovení podnikání Zařízení může být obvykle doručeno na jakékoli místo a může být umístěno informační technologie a pracovníci.


Mobile Site

The use of a mobile/temporary facility to serve as a business resumption location The facility can usually be delivered to any site and can house information technology and staff.

Použito v metodice