Mobilní výpočetní technika

Rozšiřuje koncept bezdrátových počítačů na zařízení, která umožňují nové druhy aplikací a rozšiřují podnikovou síť tak, aby dosáhla místa za okolností, které by nikdy nebyly provedeny jinými prostředky.


Mobile Computing

Extends the concept of wireless computing to devices that enable new kinds of applications and expand an enterprise network to reach places in circumstances that could never have been done by other means.

Použito v metodice