Model

Způsob, jak popsat daný soubor komponent a jak se tyto komponenty týkají, aby popsali hlavní fungování objektu, systému nebo konceptu.

Použito v metodice