Modulace

Proces převodu digitálního počítačového signálu na analogový telekomunikační signál.


Modulation

The process of converting a digital computer signal into an analog telecommunications signal.

Použito v metodice