Multiplexor

Zařízení používané pro kombinování několika kanálů s nižší rychlostí do kanálu vyšší rychlosti.


Multiplexor

A device used for combining several lower‐speed channels into a higher‐speed channel.

Použito v metodice