Nahrávání

Proces elektronického odesílání počítačových informací z jednoho počítače do jiného počítače.


Uploading

The process of electronically sending computerized information from one computer to another computer.

Použito v metodice