Náprava

Po zjištění a posuzování zranitelných míst může dojít ke vhodnému odstranění zranitelnosti.


Remediation

After vulnerabilities are identified and assessed, appropriate remediation can take place to mitigate or eliminate the vulnerability.

Použito v metodice