NAT

Přeložení síťových adres

Metodika modifikace informací o síťové adrese v hlavičkách paketů IP datagramů, když jsou v průchodu přes zařízení směrování provozu za účelem přemapování jednoho adresového prostoru IP do jiného.


NAT

Network address translation

A methodology of modifying network address information in IP datagram packet headers while they are in transit across a traffic routing device for the purpose of remapping one IP address space into another.

Použito v metodice