Návratově orientované útoky

Technika vykořisťování, ve které útočník využívá řízení zásobníku hovorů k nepřímému spuštění strojních instrukcí vybraných z cherry bezprostředně před příkazem návratu v podprogramu v rámci existujícího programového kódu.


Return‐Oriented Attacks

An exploit technique in which the attacker uses control of the call stack to indirectly execute cherry‐ picked machine instructions immediately prior to the return instruction in subroutines within the existing program code.

Použito v metodice