Nečinný pohotovostní režim

Proces selhání, ve kterém primární uzel vlastní skupinu prostředků a záložní uzel běží nečinný, pouze dohlíží na primární uzel.


Idle Standby

A fail‐over process in which the primary node owns the resource group and the backup node runs idle, only supervising the primary node.

Použito v metodice