Nedůvěryhodný hostitel

Hostitel je označován jako nedůvěryhodný, protože nemůže být chráněn firewallem, proto hostitelé v důvěryhodných sítích mohou v ní mít jen omezenou důvěru.


Untrustworthy Host

A host is referred to as untrustworthy because it cannot be protected by the firewall; therefore, hosts on trusted networks can place only limited trust in it.

Použito v metodice