Nehmotný majetek

Aktivum, které nemá fyzický charakter.


Intangible Asset

An asset that is not physical in nature.

Použito v metodice