Nepravidelnost

Porušení zavedené politiky řízení nebo regulačního požadavku. Může se jednat o záměrné nesprávnosti nebo o vynechání informací týkajících se oblasti, která je předmětem auditu, nebo podniku jako celku, hrubé nedbalosti nebo neúmyslných protiprávních jednání.

Použito v metodice