Nestálá data

Údaje, které se často mění a mohou být ztraceny, když je systém vypnutý.


Volatile Data

Data that changes frequently and can be lost when the system's power is shut down.

Použito v metodice