Nestatistické vzorkování

Způsob výběru části obyvatelstva pomocí vlastního úsudku a zkušeností za účelem rychlého potvrzení návrhu. Tato metoda neumožňuje kreslení matematických závěrů o celé populaci.


Non‐Statistical Sampling

Method of selecting a portion of a population, by means of own judgement and experience, for the purpose of quickly confirming a proposition. This method does not allow drawing mathematical conclusions on the entire population.

Použito v metodice