Neustálé zlepšování

Cílem neustálého zlepšování (Kaizen) je odstranění odpadu definované jako "činnosti, které zvyšují náklady, ale nepřinášejí hodnotu", dodání v just-in-time (JIT), výrobní vyrovnávání zatížení množství a typů; standardizovaná práce; řízené pohyblivé linky, a vybavení správné velikosti.


Continuous Improvement

The goals of continuous improvement (Kaizen) include the elimination of waste, defined as "activities that add cost, but do not add value;" just‐in‐time (JIT) delivery; production load leveling of amounts and types; standardized work; paced moving lines; and right‐sized equipment.

Použito v metodice