Nevýznamný nedostatek

Nedostatek je nepodstatný, pokud by rozumná osoba po zvážení možnosti dalších nedetekovatelných nedostatků dospěla k závěru, že nedostatky, ať už jednotlivě nebo souhrnně s dalšími nedostatky, by byly zjevně triviální k předmětu. Pokud by rozumná osoba nemohla dosáhnout takového závěru ohledně konkrétního nedostatku, je tento nedostatek více než nepodstatný.


Inconsequential Deficiency

A deficiency is inconsequential if a reasonable person would conclude, after considering the possibility of further undetected deficiencies, that the deficiencies, either individually or when aggregated with other deficiencies, would clearly be trivial to the subject matter. If a reasonable person could not reach such a conclusion regarding a particular deficiency, that deficiency is more than inconsequential.

Použito v metodice