Nezávislost

1. Samospráva.

2. Svoboda před podmínkami, které ohrožují objektivitu nebo objev objektivity. Taková ohrožení objektivity musí být řízena na úrovni jednotlivých auditorů, angažovanosti, funkcionality a organizace. Nezávislost zahrnuje Nezávislost mysli a Nezávislost ve vzhledu.


Independence

1. Self‐governance.

2. The freedom from conditions that threaten objectivity or the appearance of objectivity. Such threats to objectivity must be managed at the individual auditor, engagement, functional and organizational levels. Independence includes Independence of mind and Independence in appearance.

Použito v metodice