Nezávislost ve vzhledu

Nezávislost ve vzhledu - vyhýbání se okolnostem, které by způsobily, že by rozumná a informovaná třetí strana měla znalosti o všech relevantních informacích.


Independent Appearance

Independence in appearance—The avoidance of circumstances that would cause a reasonable and informed third party, having knowledge of all relevant information.

Použito v metodice