Nezávislý pohled

Nezávislý pohled, který umožňuje auditorovi IS jednat objektivně a spravedlivě.


Independent Attitude

Impartial point of view which allows an IS auditor to act objectively and with fairness.

Použito v metodice