NNTP

Protokol přenosu zpráv o síti

Používá se k distribuci, dotazování, vyhledávání a odesílání článků Netnews pomocí spolehlivého stream-založeného mechanismu. Pro čtenáře pro čtení zpráv umožňuje NNTP vyhledání článků, které jsou uloženy v centrální databázi, a umožňují účastníkům vybrat pouze ty články, které si přejí přečíst. 


NNTP

Network news transfer protocol

Used for the distribution, inquiry, retrieval, and posting of Netnews articles using a reliable stream‐ based mechanism. For news‐reading clients, NNTP enables retrieval of news articles that are stored in a central database, giving subscribers the ability to select only those articles they wish to read. 

Použito v metodice