Normalizace dat

Strukturovaný proces pro uspořádání dat do tabulek takovým způsobem, že zachovává vztahy mezi daty.


Data Normalization

A structured process for organizing data into tables in such a way that it preserves the relationships among the data.

Použito v metodice