Nouzové postupy

Plán činnosti nebo soubor postupů, které mají být provedeny, pokud implementace, upgrade nebo úprava systému nefunguje tak, jak bylo zamýšleno.


Fallback Procedures

A plan of action or set of procedures to be performed if a system implementation, upgrade or modification does not work as intended.

Použito v metodice