NPV

Čistá současná hodnota

Vypočítané pomocí diskontní sazby investice po zdanění a řady očekávaných přírůstkových peněžních výdajů (počáteční investiční a provozní náklady) a peněžních příjmů (úspory nákladů nebo výnosů), ke kterým dochází v pravidelných obdobích během životního cyklu investice.

Použito v metodice