Numerická kontrola

Kontrola úprav určená k zajištění číselné hodnoty datového prvku v konkrétním poli.


Numeric Check

An edit check designed to ensure that the data element in a particular field is numeric.

Použito v metodice