Obchod - spotřebitel

Prodejní procesy, v nichž jsou zainteresované strany podniku, který nabízí zboží nebo služby, a spotřebitel. V tomto případě existuje komplexní legislativa, která chrání spotřebitele.

Použito v metodice