Obchod - spotřebitel

Prodejní procesy, v nichž jsou zainteresované strany podniku, který nabízí zboží nebo služby, a spotřebitel. V tomto případě existuje komplexní legislativa, která chrání spotřebitele.


Business‐to‐Consumer

Selling processes in which the involved parties are the enterprise, which offers goods or services, and a consumer. In this case there is comprehensive legislation that protects the consumer.

Použito v metodice