Obchodní cíl

Další rozvoj obchodních cílů do taktických cílů a požadovaných výsledků a výstupů.


Business Objective

A further development of the business goals into tactical targets and desired results and outcomes.

Použito v metodice