Obchodní funkce

Činnost, kterou podnik podnikne nebo co potřebuje k dosažení svých cílů.


Business Function

An activity that an enterprise does, or needs to do, to achieve its objectives.

Použito v metodice