Obchodní kontrola

Politiky, postupy a organizační struktury navržené tak, aby poskytovaly přiměřenou jistotu, že budou dosaženy podnikatelské cíle a nebudou nebo budou zjištěny nežádoucí události.


Business Control

The policies, procedures, practices and organizational structures designed to provide reasonable assurance that the business objectives will be achieved and undesired events will be prevented or detected.

Použito v metodice