Obchodní případ

Dokumentace o důvodech pro podnikovou investici použitou jak k podpoře podnikatelského rozhodnutí o tom, zda postupovat s investicí, tak jako k operačnímu nástroji pro podporu řízení investic prostřednictvím jeho celého ekonomického životního cyklu.


Business Case

Documentation of the rationale for making a business investment, used both to support a business decision on whether to proceed with the investment and as an operational tool to support management of the investment through its full economic life cycle.

Použito v metodice