Obchodní proces

Vzájemně související soubor aktivit nebo událostí s různými funkcemi, které vedou k dodání konkrétního produktu nebo služby zákazníkovi.


Business Process

An inter‐related set of cross‐functional activities or events that result in the delivery of a specific product or service to a customer.

Použito v metodice