Objects

Encapsulation

Technika používaná vrstvenými protokoly, ve kterých protokol nižší vrstvy přijímá zprávu z protokolu vyšší vrstvy a umístí ji do datové části rámce v dolní vrstvě.


Objects

Encapsulation

The technique used by layered protocols in which a lower‐layer protocol accepts a message from a higher‐layer protocol and places it in the data portion of a frame in the lower layer .

Použito v metodice