Objektivní

Prohlášení o požadovaném výsledku.


Objective

Statement of a desired outcome.

Použito v metodice