Objektivnost

Schopnost vykonávat úsudek, vyjádřit názory a prezentovat doporučení s nestranností.


Objectivity

The ability to exercise judgment, express opinions and present recommendations with impartiality.

Použito v metodice