Obrázek bitového toku

Bitové zálohy, nazývané také zálohování zrcadlového obrazu, zahrnují zálohování všech oblastí počítačové jednotky pevného disku nebo jiného typu paměťového média.


Bit‐Stream Image

Bit‐stream backups, also referred to as mirror image backups, involve the backup of all areas of a computer hard disk drive or other type of storage media.

Použito v metodice