Ochrana domény

Oblast systému, kterou má systém detekce narušení (IDS) sledovat a chránit.


Protection Domain

The area of the system that the intrusion detection system (IDS) is meant to monitor and protect.

Použito v metodice