Ochrana transakcí

"Automatizované vzdálené žurnálování redo logů", strategie pro obnovu dat, která je podobná elektronické klenbě s tím rozdílem, že namísto přenosu několika transakčních šarží denně se archivované deníky odesílají v okamžiku jejich vytvoření.


Transaction Protection

"Automated remote journaling of redo logs," a data recovery strategy that is similar to electronic vaulting except that instead of transmitting several transaction batches daily, the archive logs are shipped as they are created.

Použito v metodice