OCR

Optické rozpoznávání znaků

Používá se k elektronickému skenování a zadávání písemných informací ze zdrojového dokumentu.


OCR

Optical character recognition

Used to electronically scan and input written information from a source document.

Použito v metodice