OCR

Optické rozpoznávání znaků

Používá se k elektronickému skenování a zadávání písemných informací ze zdrojového dokumentu.

Použito v metodice