Odběr vzorků

Forma odběru vzorků atributů, která se používá k určení dané pravděpodobnosti nalezení alespoň jednoho příkladu výskytu (atributu) v populaci.


Discovery Sampling

A form of attribute sampling that is used to determine a specified probability of finding at least one example of an occurrence (attribute) in a population.

Použito v metodice