Odeslání

Proces skutečného zadávání transakcí do počítačových nebo manuálních souborů.


Posting

The process of actually entering transactions into computerized or manual files.

Použito v metodice