Odhad rizika

Proces používaný k identifikaci a vyhodnocení rizika a jeho možných účinků. Posouzení rizik se používá také pro řízení projektu a rizika prospěchu projektu.


Risk Assessment

A process used to identify and evaluate risk and its potential effects. Risk assessments are also used to manage the project delivery and project benefit risk.

Použito v metodice