Odhlásit se

Odhlášení systému znamená, že uživatel, který je aktuálně přihlášen, má ukončenou relaci, ale ponechá počítač spuštěný jiným uživatelem. To je rychlejší než úplné restartování a obecně lepší volba v průběhu pracovního dne, kdy je systém sdílen mezi více uživateli.


Logoff

To log off a system means that the user who is currently logged on has their session end, but leaves the computer running for someone else to use. This is faster than a full restart and, generally, a better choice during the course of the business day when a system is shared between multiple users.

Použito v metodice