Odolnost proti chybám

Úroveň odolnosti systému umožňuje bezproblémově reagovat na selhání hardwaru a softwaru.


Fault tolerance

A system’s level of resilience to seamlessly react to hardware and/or software failure.

Použito v metodice