Odpověď na riziko

Reakce na rizika je proces vyvíjení strategických možností a určování akcí, posílení příležitostí a omezení ohrožení cílů projektu. Člen týmu projektu je pověřen převzetím odpovědnosti za každou reakci na rizika.


Risk Response

Risk response is the process of developing strategic options, and determining actions, to enhance opportunities and reduce threats to the project's objectives. A project team member is assigned to take responsibility for each risk response.

Použito v metodice