Odpovědná strana

Jednotlivec, skupina nebo entita, která je nakonec zodpovědná za předmět, proces nebo rozsah.


Accountable Party

The individual, group or entity that is ultimately responsible for a subject matter, process or scope.

Použito v metodice