Odpovědnost auditu

Role, rozsah a cíle dokumentované v dohodě o úrovni služeb (SLA) mezi vedením a auditem.

Použito v metodice