Odpovědnost auditu

Role, rozsah a cíle dokumentované v dohodě o úrovni služeb (SLA) mezi vedením a auditem.


Audit Responsibility

The roles, scope and objectives documented in the service level agreement (SLA) between management and audit.

Použito v metodice