Odpovědnost za audit

Měření výkonu poskytování služeb včetně nákladů, včasnosti a kvality v souladu s dohodnutými úrovněmi služeb.


Audit Accountability

Performance measurement of service delivery including cost, timeliness and quality against agreed service levels.

Použito v metodice