Odpovědný

V odpovědném, konzultovaném, informovaném (RACI) grafu se odkazuje na osobu, která musí zajistit úspěšné dokončení činností.


Responsible

In a Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI) chart, refers to the person who must ensure that activities are completed successfully.

Použito v metodice