Odpuštění

Popření ze strany jedné ze stran transakce nebo účast na celé nebo části této transakce nebo obsah komunikace související s touto transakcí.


Repudiation

The denial by one of the parties to a transaction, or participation in all or part of that transaction, or of the content of communication related to that transaction.

Použito v metodice