Odpuštění

Popření ze strany jedné ze stran transakce nebo účast na celé nebo části této transakce nebo obsah komunikace související s touto transakcí.

Použito v metodice