Odznak

Kartu nebo jiné zařízení, které je zobrazeno, aby získalo přístup k jinak zakázanému zařízení, jako symbol autority (např. Policie) nebo jako jednoduchý prostředek identifikace.


Badge

A card or other device that is presented or displayed to obtain access to an otherwise restricted facility, as a symbol of authority (e.g., the police), or as a simple means of identification.

Použito v metodice